KHVC blijft op zoek naar gemotiveerde en wielerminnende medewerkers.
Men kan zich hiervoor wenden tot Simone De Landtsheer (0495 640 030 simone.delandtsheer@telenet.be) of Eddy Wils (0486 552 348 wilseddy@proximus.be)
Wij zijn onderstaande sponsors dankbaar voor hun financiële steun. Klik op de logo’s van deze sponsors en overtuig u van hun aanbod of diensten. Zij zijn uw vertrouwen meer dan waard.

Sponsors


Interpat

Actiefoto's